Tổng hợp những bộ sách tiếng Nhật hay nhất bao gồm sách ngữ pháp tiếng Anh, sách luyện nghe tiengs Nhật, sách học giao tiếp tiếng Nhật, các giáo trình Nhật nổi tiếng như Giáo Trình Tiếng Nhật Minna No Nihongo  hay các tác phẩm văn học, tạp chí được viết bằng tiếng Nhật.