Thư viện Ebook Miễn phí Sách Mới giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nói (audio book).
Chuyên mục sách nói trên Sách Mới.net tổng hợp những cuốn sách hay nhất được thực hiện công phu gửi tặng đến những người không có khả năng đọc hoặc mua sách giấy.