Tổng hợp những bộ sách tiếng Anh hay nhất bao gồm sách ngữ pháp tiếng Anh, sách học phát âm tiếng Anh, sách học giao tiếp tiếng Anh, các giáo trình tiếng Anh nổi tiếng hay các tác phẩm văn học, tạp chí được viết bằng tiếng Anh.