Tổng hợp những cuốn sách Văn hóa – Tôn giáo nổi tiếng dành cho bạn đọc. Hy vọng những cuốn sách về Văn hóa – Tôn giáo sẽ giúp các bạn có thêm vốn hiểu biết về phạm trù phi vật thể này.

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hoang đường và hư ảo hiện thực khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo mọi sức mạnh tự phát của tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí.

Văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa.